Nowohuckie Centrum
Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA

os. Kolorowe 21
31-941 Kraków

tel.: (12) 644 45 55

Kadra

 
mgr Beata Wołkowicz - Jasińska
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik poradni
 
mgr Dorota Król
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta
 
mgr Adam Dziuszko
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Marcin Szlaga
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

mgr Marzena Falecka
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta
 
lek. med. Stefan Mokrzycki
specjalista psychiatra

Jacek Siwek
Inspektor Ochrony Danych
iod@tygart.pl