Nowohuckie Centrum
Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA

os. Kolorowe 21
31-941 Kraków

tel.: (12) 644 45 55

O firmie

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „Pema” działa od roku 2000. Placówka jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego wpisanego do rejestru Wojewody Małopolskiego pod numerem 000000006516.

Organem załozycielskim dla NCPiTU "PEMA" jest stowarzyszenie "Tygart" zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000335756, z siedzibą przy ul. Zacisze 12 w Krakowie.