Nowohuckie Centrum
Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA

os. Kolorowe 21
31-941 Kraków

tel.: (12) 644 45 55

Przydatne numery telefonu

NIEBIESKA LINIA
pomaga ofiarom przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl

Tel. 801 12 00 02
Porady prawne – środa w godzinach 18.00 – 20.00

POMARAŃCZOWA LINIA
pomaga rodzicom, których dzieci piją.
Tel. 801 140 068
poniedziałek – piątek w godzinach 14.00 – 20.00

PUNKT INFORMACYJNO – KONTAKTOWY AA w Krakowie
Ul. Józefa Dietla 74,
Tel. (12) 431 22 48
e-mail aakontakt@aagalicja.cracow.pl

CAŁDOBOWY TELEFON ZAUFANIA
dla osób z problemem alkoholowym:
Tel. (12) 411 60 44

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA
Tel. 0801 199 990